Επισκευή Μικροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6S | Επισκευή iPhone Αλλαγή Οθόνης iPhone Επισκευή οθόνης iPhone service iPhone " />

211 0129 441

info@digital-cube.gr

Επισκευή iPhone Αλλαγή Οθόνης iPhone Επισκευή οθόνης iPhone service iPhone

Επισκευή Μικροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6S

Χρόνος επισκευής: 40 λεπτά


Τιμή προιόντος προ ΦΠΑ: 45 €


Τιμή προιόντος με ΦΠΑ: 55,80 €


Επισκευή ΜΙκροφώνου Ανοιχτής Ακρόασης iPhone 6S